صفحه اصلیبانک قوانین

قانون پیشگیری از وقوع جرم

قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های‌اقتصادی(اکو) نهم

قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل)‌های اصلاحی (1)، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاهه مربوط به یکسان‌کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نهم

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نهم

قانون الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) نهم

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس نهم

قانون جرم سیاسی نهم

قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نهم

قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر نهم

قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نهم

قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی نهم

قانون بودجه سال 1395 کل کشور 1395/02/27 نهم

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نهم

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نهم

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نهم

قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نهم

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری نهم

قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر نهم

قانون جرم سیاسی نهم